Afspraak maken

Uw huisarts houdt uitsluitend op afspraak spreekuur. Bij het maken van een afspraak stelt de assistente u een aantal vragen om zo de ernst van de situatie en de lengte van de afspraak in te kunnen schatten. Afhankelijk van de ernst en de aard van uw klachten plant zij, in overleg met u, een afspraak bij uw huisarts in.

Wanneer kan ik bellen voor een afspraak of een uitslag?

Wanneer u een afspraak op dezelfde dag wenst, dan kunt u daarvoor ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur bellen. Belt u voor een afspraak op een andere dag of voor het aanvragen van een (herhaal)recept via de assistente, dan kunt u tussen 09.00 uur en 11.30 uur bellen. Afspraken worden, indien mogelijk, op dezelfde dag of op korte termijn gemaakt. Uitslagen kunt u ’s middags tussen 15.00 en 17.00 uur opvragen.

Digitaal een afspraak maken of een uitslag bekijken

Het is inmiddels mogelijk om online via www.MijnGezondheid.net een afspraak te maken en uw labuitslagen in te zien. Hiervoor dient u wel aangemeld te zijn, zie de website onder kopje MIJNGEZONDHEID.NET

Visite

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling echter beter.

U kunt een visite voor dezelfde dag aanvragen door vóór 10 uur ’s ochtends de praktijk te bellen. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of er een huisbezoek afgelegd wordt.

Beroepsgeheim huisarts en assistentes

Net als de huisarts hebben ook de assistentes en praktijkondersteuners een beroepsgeheim.