Klachten

Goede medische zorg is een kwestie van vertrouwen. Een goede samenwerking tussen u als patiënt, de huisarts of hulpverlener is daarom van groot belang. Bij huisartspraktijk Drabbe doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen, maar er kan altijd iets niet naar tevredenheid gaan.

Als u niet tevreden bent

Alle medewerksters in de praktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u naar aanleiding van een bezoek aan uw huisarts, de praktijkondersteuner of assistente toch niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. Blijf er niet mee lopen maar meld dit zo snel mogelijk aan bij de betreffende zorgverlener of medewerker. Als u toch een klacht blijft houden, kunt u het klachtenformulier bij de assistente opvragen. Zodra wij uw klachtenformulier hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met u op nemen en bespreken wij uw klacht in een persoonlijk gesprek. Wij proberen dan samen met u te zoeken naar een goede oplossing voor de afhandeling van uw klacht.

Komen we er samen niet uit?

Bent u, na een gesprek met ons, nog steeds ontevreden? Dan kunt u terecht bij de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer. Ook daar kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dit kan via onderstaand adres of via email klacht@sgzoetermeer.nl.

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
t.a.v. Klachtopvang
Croesinckplein 24-26
2722 EA ZOETERMEER

Onbevredigende afhandeling van uw klacht?

Komt u er, samen met ons of met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, niet uit of wilt u liever uw klacht met iemand anders bespreken? Wij verwijzen u dan graag door naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg via deze link: www.skge.nl. Deze klachtenfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk, kan voor u bemiddelen en zoekt – samen met u – naar een passende oplossing.

Geschillencommissie

Wanneer u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris van SKGE of u vindt dat uw klacht niet of niet in voldoende mate is opgelost, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt het geschil schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg via deze link. U komt dan terecht op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg www.skge.nl.