Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan. U moet hierbij denken aan een hartinfarct, beroerte, angina pectoris, vaatlijden van de grote vaten. Veel hart- en vaatziekten ontstaan door aderverkalking. Aderverkalking kan leiden tot vernauwing of verstopping van de bloedvaten. Belangrijke organen zoals het hart of de hersenen krijgen dan te weinig zuurstof en dit geeft schade

Zorgketen Hart en vaatziekten

Hierin bieden wij een zorgprogamma cardiovasculair risico management aan. Dit programma is enerzijds gericht op het controleren van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en anderzijds op de controle van patiënten die hart- en vaatziekten doorgemaakt hebben.

Verlagen van het risico op hart en vaatziekten

Als u al een hart- of vaatziekte heeft dan is uw risico om te overlijden tenminste twee of drie keer hoger dan bij mensen zonder deze ziekten. Daarom is het raadzaam om alle aanwezige risicofactoren goed in kaart te brengen en deze te behandelen. Sommige risicofactoren kunt u niet

zelf beïnvloeden. Denkt u hierbij aan leeftijd, geslacht en erfelijke belasting. Veel andere risicofactoren kunt u wel aanpakken (o.a. roken, alcohol, bewegen) door uw leefstijl te veranderen en/of door het slikken van medicatie.

Patiënten die niet (meer) onder controle zijn bij een cardioloog/neuroloog kunnen terecht voor controle bij de praktijkondersteuners. Zij werken volgens de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement waarin het beleid t.a.v. de begeleiding is vastgelegd.

Voor de uitvoering van het zorgprogramma hart- en vaatziekten werken wij nauw samen met fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten en specialisten uit de regio.

Is mijn risico op hart- en vaatziekten verhoogd?

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Echter, door een steeds ongezondere leefstijl en een stijging van overgewicht is de verwachting dat de komende jaren steeds meer Nederlanders hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierschade zullen krijgen. Het risico is dat dit pas in een laat stadium waargenomen wordt, terwijl studies juist hebben uitgewezen dat de sleutel voor succes in de preventie ligt. Preventie neemt daarom een steeds belangrijkere plaats in de huisartsenzorg in. Dit draagt significant bij aan de reductie van het risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld chronische ziektes en vroegtijdige sterfte.

Wat zijn de risicofactoren?

Cardiovasculair risicomanagement begint met het opsporen van patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

Bepaling van het Risico

In het spreekuur voor hart- en bloedvaten (CVR= cardiovasculair risico) wordt aandacht besteed aan de bovengenoemde risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen. Het is aan te raden uw risico een keer te laten bepalen (voor mannen vanaf 60 jaar voor vrouwen vanaf 65 jaar). Voor deze afspraak dient u eerst urine- en/of bloedonderzoek te laten verrichten. De uitslagen van het onderzoek worden met u besproken, de bloeddruk gemeten, het gewicht wordt bepaald en de risicofactoren worden in kaart gebracht. Met de uitslagen wordt een risicoprofiel berekend. Het risicoprofiel geeft aan hoe groot de kans is om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Samen met u wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het risicoprofiel te verlagen.