Spoedgeval

Wanneer er sprake is van een spoedgeval, belt u direct onze praktijk +31 (0)79 – 321 2266. In het keuzemenu dat u dan te horen krijgt, Toets 1 op uw telefoontoestel in. U wordt dan rechtstreeks doorverbonden met onze assistente en wij staan u dan zo snel mogelijk te woord. Gebruik deze toets alleen in geval van spoed!

Spoedgeval buiten kantoortijden?

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met de assistente van de Huisartsenpost in Zoetermeer via telefoonnummer +31 (0)79 – 343 1600.

Levensbedreigende situatie?

Bij levensbedreigende situaties belt u direct met 112.